Sabtu, 1 Disember 2012

1. SISTEM HEADCOUNT, PEMARKAHAN DAN PELAPORAN 
(SISHEPP 6.0) UNTUK KSSR

OKTOBER, 2015



 TERBARU 2015 : Sistem Pengurusan Headcount, Pemarkahan dan rekod prestasi mata pelajaran dan murid. Menjana pelbagai analisis dan graf. . Kesemuanya hanya dalam 1 sistem. 

* Mengikut format dan julat terbaru KSSR dan UPSR 2016
* Maksima 25 mata pelajaran / subjek
* Maksima 10 buah kelas dan 500 orang murid dalam satu darjah/sistem.
4 kali ujian / penilaian setahun dan 3 kali PRA UPSR
* Analisis bergraf ujian, mata pelajaran dan individu murid
* Pengurusan Headcount (HC1 hingga HC6)
* Slip keputusan penilaian / pencapaian setiap ujian
* Kad Repot (Report Card) Kemajuan Murid setiap semester / penggal
* Senarai ulasan pelbagai pilihan.
dan banyak lagi....

Maklumat lanjut sila download :

i  - 5mb - PDF INTRO SISHEPP 5.0 (gred KBSR) atau
ii - 32mb - VIDEO INTRO SISHEPP 5.0 (gred KBSR)


video


1. Sistem Headcount, Pemarkahan dan Pelaporan (SISHEPP 6.0) RM90 | download  NEW!!
2. Sistem E-Skor PLBS BM/BI SR & SM (E-PLBS Ver.3.0) - RM30download |
3. Sistem E-Jadual Waktu Persekolahan (SISEJ Ver.3.0) - RM50download |

# dan banyak lagi sistem yang akan menyusul kemudian...


2. SISTEM E-SKOR PLBS BM & BI SBOA (E-PLBS BM/BI ver.3.0)
Maklumat lanjut dan tutorial : | download |
Kesesuaian : Sekolah Rendah Dan Menengah Rendah
Kegunaan : Guru Pentaksir / Guru Mata pelajaran / Setiausaha Peperiksaan / Pentadbir Sekolah
Harga : RM30 pakej 1 BM atau BI / RM50 pakej 2 BM & BI.


3. SISTEM E-JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN (SISEJ ver.3.0)
Maklumat lanjut dan tutorial : | download |
Kesesuaian : Sekolah Rendah
Kegunaan : Penyelaras Jadual Waktu / PK Akademik / Pentadbir Sekolah
Harga : RM50 sahaja




DAN PELBAGAI LAGI SISTEM YANG AKAN DILANCARKAN NANTI...

Khamis, 4 Mac 2010

INFO SISTEM E-HEADCOUNT (SISEH VER.2.2)

KELEBIHAN SISTEM e-HEAD COUNT (SISeH).

1. Boleh menggabung dan menganalisis 15 m/pelajaran sekaligus. Sesuai untuk sekolah rendah dan sekolah menengah.


2. Sesuai untuk semua guru panitia @ m/pelajaran dan setiausaha peperiksaan. Teras dan bukan teras.

3. Merangkumi :
(a). HC1,HC2,HC3,HC4,HC5 dan HC6.
(b). Post Mortem 1,2 dan 3
(c) Analisis Klinikal selepas setiap ujian @ peperiksaan.
(d). Post Mortem m/pelajaran berpencapaian kritikal untuk pentadbir.
(e). Analisis Keputusan Setiap Ujian/Peperiksaan.
(f). Graf pelbagai analisis termasuk Graf Prestasi Diri murid.

4. Hanya perlu masukkan (input) data di helaian Setting, HC2 dan HC3 sahaja. Lain-lain helaian di atas akan diproses secara automatik (output).

5. Skala gred pemarkahan boleh diedit mengikut kesesuaian m/pelajaran.

6. Panduan pengguna dan video tutorial turut disediakan.

7. Maksima hingga 500 orang murid dan 6 buah kelas dalam 1 darjah. 


8. PERCUMA : Sistem Analisis Perbandingan Keputusan UPSR (SAKU) bernilai RM30.

dan banyak lagi......

Sila lihat video tutorial yang disediakan.

PENGENALAN SEMUA SISTEM


PENGENALAN SISTEM E-HEADCOUNT (SISEH VER.2.2)

 

SISEH V1 : INTRO@SETTING



SISEH V2 : PART 1 - MENU GURU MATA PELAJARAN


SISEH V3 : PART 2 - MENU GURU MATA PELAJARAN


SISEH V4 : MENU S/U PEPERIKSAAN DAN PENTADBIR




PENGENALAN SISTEM ANALISIS KEPUTUSAN UPSR (SAKU VER.2.0)

SAKU : TUTORIAL SISTEM ANALISIS KEPUTUSAN UPSR (SAKU)


PENGENALAN SISTEM E-JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN (SISEJ VER.3.0)

SISEJ : VIDEO TUTORIAL PENGGUNAAN SISTEM E-JADUAL WAKTU




PENGENALAN SISTEM E-SKOR DAN PELAPORAN PLBS/SBOA BM&BI

 

E-PLBS : VIDEO TUTORIAL PENGGUNAAN SISTEM E-SKOR DAN PELAPORAN PLBS/SBOA BM DAN BI SK DAN SM