Khamis, 4 Mac 2010

INFO SISTEM E-HEADCOUNT (SISEH VER.2.2)

KELEBIHAN SISTEM e-HEAD COUNT (SISeH).

1. Boleh menggabung dan menganalisis 15 m/pelajaran sekaligus. Sesuai untuk sekolah rendah dan sekolah menengah.


2. Sesuai untuk semua guru panitia @ m/pelajaran dan setiausaha peperiksaan. Teras dan bukan teras.

3. Merangkumi :
(a). HC1,HC2,HC3,HC4,HC5 dan HC6.
(b). Post Mortem 1,2 dan 3
(c) Analisis Klinikal selepas setiap ujian @ peperiksaan.
(d). Post Mortem m/pelajaran berpencapaian kritikal untuk pentadbir.
(e). Analisis Keputusan Setiap Ujian/Peperiksaan.
(f). Graf pelbagai analisis termasuk Graf Prestasi Diri murid.

4. Hanya perlu masukkan (input) data di helaian Setting, HC2 dan HC3 sahaja. Lain-lain helaian di atas akan diproses secara automatik (output).

5. Skala gred pemarkahan boleh diedit mengikut kesesuaian m/pelajaran.

6. Panduan pengguna dan video tutorial turut disediakan.

7. Maksima hingga 500 orang murid dan 6 buah kelas dalam 1 darjah. 


8. PERCUMA : Sistem Analisis Perbandingan Keputusan UPSR (SAKU) bernilai RM30.

dan banyak lagi......

Sila lihat video tutorial yang disediakan.